Város
Hírek, információk
Nevezetességek, látnivalók, vendéglátás
Önkörmányzat
Harangod
Képgaléria
Fórum
Vendéghönyv
 
'.$latogatok.'
'.$UVCS['count']; } ?>

Elhelyezkedés Várostörténelem Hírességek
Tények, adatok Nagykállói csoportok Nagykállói sport
 

Demográfiai adatok
A lakónépesség száma: 10588 fő, amelynek természetes fogyását a belföldi vándorlási különbözet ellensúlyozza. A háztartások száma 3516. A 14 év alattiak (20 %) és a 60 év felettiek (18%) magas aránya következtében magas az eltartottak aránya, ami fokozott terheket ró az aktív keresőkre.

Oktatás:
A város középiskoláiban tanuló 1500 diák hosszabb távon is biztosíthatja a munkaerő utánpótlását. Jelenleg is képeznek szabó-varró szakmunkásokat, középfokú közgaz­dasági, pénzügyi-számviteli és számítás­technikai szakembereket. Országosan elismert a német két tanítási nyelvű gimnáziumunk, ahol jelenleg is folyik olasz, angol és francia nyelvoktatás.

Infrastruktúra:
A település infrastruktúrája az elmúlt évtizedben sokat fejlődött.A településen található 3478 lakásnak 99 %-a be van kapcsolva a közüzemi vízhálózatba. Ez az érték az országos átlagnál is magasabb. Bár a közüzemi szennyvíz-csatorna háló­zatra való 46 %-os rákötöttségi arány ala­csony­nak tűnik, még így is jóval meghaladja a régiós átlagot. A háztartások 56 %-a van rákötve a vezeté­kes gázhálózatra. Nagykállóban az ezer lakosra jutó távbeszélő fővonalak száma 224 darab, amely alig marad el a megyei átlagtól. Az autópálya Nagykálló Város közigazgatási területére érkezésével szinte egy időben (2006-2007) elkezdődik a Nyírbátort Nyíregyházával összekötő, városunkat elkerülő út építése is. Így Nagykálló egy gyorsforgalmú úttal közvetlen összeköttetésben lesz a vajai határátkelővel Romániába, valamint le-felhajtó csomóponttal csatlakozik az M3-as autópályához.

Mezőgazdaság:
Bár Nagykállóban az ipar szerepe nagyobb, mint a környező településeken, még mindig mezőgazdasági jellegűnek mondható, mivel a foglalkoztatottak közel háromnegyede az agrárágazatban dolgozik. A városban a vállalkozások elterjedtsége a megyei átlaghoz hasonló. Ezer lakosra itt is 4 mezőgazdasági tevékenység végzésére kiváltott egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező személy jut. Az előbbiek mellett azonban jóval többen kapcsolódnak a mezőgazdasághoz, főként jövedelemkiegészítésként, de nem kevesen fő megélhetési forrásként is. E gazdaságok átlagosan azonban kisméretűek, több mint hetven százaléka 5 hektár alatti, egy tizede pedig az egy hektárt sem éri el. Vannak azonban olyan, nagy földterülettel rendelkező egyéni vállalkozások is, amelyek jelentős árbevételre tesznek szert. A használt földterületek művelési ágak közötti megoszlására jellemző a szántóföldek nagy aránya, amelyet a gyümölcsös telepítések követnek. Ezen területeken legnagyobb mértékben almát termelnek a gazdák, amely a szabolcsi vidéknek is jellegzetessége.

Ipar:
A térség GDP-jének kevesebb, mint 30 %- át adja az ipar, amely arány alacsonyabb az országos átlagnál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országos ipari foglalkoztatott létszámnak 4,1%-át, az ipari termelés értékének pedig csupán 2,8%-át adja, ami elmarad a megye országon belüli területi és népességi arányától. Ez az egyik legkevésbé iparosodott térség Magyarországon, amit az ipar foglalkoztatásban betöltött alacsony szerepe is mutat. A kistérségben a települések között azonban jelentős különbségek vannak: az ipar foglalkoztatásban betöltött szerepe Nagykállóban a legmagasabb, de még itt is jelentősen elmarad az országos átlagtól. Az ipar ágazatok szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a megyében a 49 főnél nagyobb vállalkozások termelésének több mint 96%-át a feldolgozóipar teszi ki, kevesebb, mint 4%-át állítja elő az energia­szektor. Nagykálló erőteljesen feldolgozóipar orientált, alapvetően a mezőgazdasági termékfeldolgozás és a könnyűipari tevékenységek jelenléte jellemző. Az ipar szerkezetében tehát az élelmiszer-, valamint a textilipar (tex­til, ruházati termékek gyártása) dominál. Településünkön található a Benetton Ungheria Kft, a Benetton magyarországi leányvállalatának székhelye, a térség legnagyobb számú munkaerőt foglalkoztató vállalata.

Szolgáltatások:
A megye gazdaságában szintén lényeges szerepet töltenek be a szolgáltató ágak, a GDP gazdasági ágak szerinti megoszlása szerint részesedésük 61,6 %, ami csak kis mértékben marad el az országos átlagtól (62,4%). Nagykállóban a kiskereskedelmi üzletek lakosságarányos száma elmarad a megyei átlagtól. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiskereskedelmi üzlethálózatának struktúrája kis mértékben eltér az országostól: magasabb az élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes üzletek, valamint a használtcikk üzletek aránya. Ez a jelenség Nagykállóra is jellemző. A városban a megyei arányt is meghaladó mértékű az élelmiszer jellegű üzletek aránya az összes kiskereskedelmi üzleten belül, átlagosan az üzletek több mint egyharmada élelmiszer jellegű.

 

NÉPESSÉG

2000
2004
2005
Lakosság összesen (fő)
10 344
10 349
10 339
Keresőképes lakosság (fő)
6 442
6 645
6 636
Ebből külföldi (fő)
115
121
124
FOGLALKOZTATOTTAK, MUNKAERŐPIAC, ÜZEMEK
Munkaképes korú lakosság: 6636 Helyben foglalkoztatottak száma 1860:
MUNKANÉLKÜLISÉG
Regisztrált munkanélküliek száma 2000. 01. 01 (megoszlása iskolai végzettség szerint)
Összesen
Férfi
Ált.isk
Szakmunkás
Szakközép
Tech
Gim
Főiskola
795
471
324
294
269
58
15
85
11
 
Regisztrált munkanélküliek száma 2004. 12. 31.
Összesen
Férfi
Ált.isk
Szakmunkás
Szakközép
Tech
Gim
Főiskola
526
295
231
203
152
32
9
62
12
 
Regisztrált munkanélküliek száma 2005. 01. 01.
Összesen
Férfi
Ált.isk
Szakmunkás
Szakközép
Tech
Gim
Főiskola
583
327
256
212
174
46
10
66
15
Főbb tevékenységi körök 2004. 12. 31.
Kiskereskedelmi üzletek Nagykereskedelmi raktárak Vendéglátó egységek
168 13 62
Javító műhelyek Idegenforgalmi szolgáltató egységek Egyéb szolgáltató egység
3 - 2
Vállalkozások száma: 899 Egyéni vállalkozó: 647 Vállalkozások ahol a
foglalkoztatás> 20 fő
15
Alapítványok, Klubok Egyesületek Szociális, egészségügy Sport Kultúra Oktatás, ifjúság Egyéb
10 19 11 12 7
IPAR
Iparilag használt terület
Vegyes terület
Üzemi terület
Ipari terület
Összesen
11,0 ha

28,0 ha
Engedélyezett, beépíthető területEbből közösségi tulajdon


4,5 ha
Ebből beépített terület
11,0 ha

4,6 ha
Területhasznosítási tervben tervezett
27,0 ha


Telekár
3000-3500 Ft/m2

2400-2600 Ft/m2
Beépítési költségBeépítésVasúti/vágánycsatlakozás
van
Vízdíj:
132 Ft/ + ÁFA/m3
Gázbevezetés
60%
Szennyvíz:
58 Ft/ + ÁFA/m3
Szabad tisztító/derítő kapacitás
van (20%)


Depókapacitás
van (30%)


Szabad ipari terület


2,0 ha
Bérleti díjakIpari területÜzlethelyiség
1200-1500 Ft/m2


Központban
1200-1600 Ft/m2
Központon kívül:
1100-1300 Ft/m2
Város széli határterület 5 946 ha 
INGATLANPIAC
Telek ár:
3500 Ft/m2
Lakóterület
622 ha
Beépíthető és beépített
5,4 ha
5 éven beépítésre kerül
1,5 ha
Átlagos lakásbérleti díjak

Régi ház
450 – 550 Ft/m2
Új ház
550 – 700 Ft/m2
 
PÉNZÜGYI ADATOK
Adó/lakos: 72 800 Ft
Kommunális adó
Adókulcsok
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Vállalkozó
Magánszemély

2 %
1200 Ft/100 Kg
500 Ft/fő/év
1800 Ft/ingatlan/év
 
INFRASTRUKTÚRA
Oktatás
Általános iskola
2
Szakközépiskola
1
Szaktanfolyam
-
Magániskola
1
Szakmunkásképző
-
Egyetem
-
Szakiskola
1
Gimnázium
1
Főiskola
-
Egészségügyi és szociális intézmények
Orvosok
9
Szociális otthon
-


Kórház
1
Gyógyszertár
3


Óvoda
2
Szanatórium
-


Öregek otthona
1
Napközi
1


Kulturális és sport intézmények
Szabad strand
1
Fedett uszoda
-
Lőtér
1
Sportpálya
1
Sportcsarnok
1
Fedett teniszpálya
-
Teniszpálya
1
Múzeum emlékház
3
Mozi
1
Művelődési központ
1
Könyvtár
1
Zeneiskola
1
Gasztronómia
Étterem
2
Szálláshely
300
Hotel
-
Testvérvárosi kapcsolatok
Metzingen, Limanova, Técső

home l lap tetejére

 
© nagykallo.net team Impresszum | Szerzői jogok Utolsó módosítás: